Co powinien zawiera kosztorys inwestorski?

Kosztorys Inwestorski obejmuje:
stronA tytuAowA… zawierajA…cA…:
nazwA obiektu oznacza to robAt budowlanych spoArAd uwzglAdnieniem nazw takAe kodAw WspAlnego SAownika ZamAwieA oraz podaniem lokalizacji,
nazwA plus adres zamawiajA…cego,
nazwA rAwnieA adres jednostkiDalej

Reklamy